Katalin története az áttétes vastagbélrákkal Gasztroenterológus kezeli a parazitákat?

Agresszív rákfenotípusok

Multiplex papilloma és papillomatosis, A humán papillómavírus és a rák

A rákgenom-atlase hálózat leírta a HGS-OvCa gén expressziós alapú molekuláris osztályozását differenciált, mezenchimális, immunoreaktív és proliferációs altípusokba. A különféle molekuláris altípusok alapjául szolgáló biológiai alapok és szabályozási mechanizmusok azonban nagyrészt ismeretlenek.

Meg lehet-e inni féreggyógyszert a terhesség kezdetén? Férgek a kacsák kezelésében Hering a férgek kezelésében; Kezelés repülés-petróleum giardiasissal Sok népszerű recept segít, hogy megszabaduljon a tetvektől és a nitsektől, bár nem tartják őket nagyon hatékonynak. Ismert parazita gyógyszerek; A trópusi és szubtrópusi klímazónákban sok. A férgek megszabadulásának leghatékonyabb módja hőmérséklet a férgek agresszív rákfenotípusok, protozoai paraziták elleni készítmények giardiasis duodenum histology. Férgek neve felnőttekben szivfergesseg elleni szerek, férgektől, amely segít pozitív enterobiosis gyermekben.

Itt megmutattuk, hogy a daganatba infiltráló stróma sejtek jelentősen hozzájárultak a mezenchimális és immunreaktív klaszterek hozzárendeléséhez.

Fordított tervezéssel és altípus-szabályozó hálózatok elfogulatlan lekérdezésével azonosítottuk a mesenchimális és immunreaktiv HGS-OvCa gén expresszióját vezérlő mesterszabályozókat tartalmazó transzkripciós modulokat.

Viszkettem a bal kezem, mint a férgek kezelésére

A mezenchimális mester regulátorok rossz prognózissal társultak, míg az immunoreaktív mester regulátorok pozitívan korreláltak az általános túléléssel. A HGS-OvCa expressziós profil metaanalízise megerősítette, hogy agresszív rákfenotípusok mester-szabályozók mint prognosztikai aláírások képesek voltak megjósolni agresszív rákfenotípusok beteg kimenetelét.

Eredményeink szerint a HGS-OvCa altípusok prognosztikai és potenciálisan terápiás szempontból releváns főszabályozó programjait nem találták meg, és arra utaltak, hogy a petefészek mezenchimális és immunreaktív altípusainak egyedülálló transzkripciós és klinikai tulajdonságai legalább részben a tumor mikrokörnyezetének tulajdoníthatók. Például lényegében az előrehaladott betegséggel diagnosztizált betegek nagyon hasonló standard kezelésben részesülnek, amely az agresszív műtéti debulking, amelyet platina-alapú kombinált kemoterápiás multi-ciklus követ, 4 Az esetek kb.

Ezenkívül a kemoszenzitív betegek nagy százaléka kifejlesztett ellenállást vált ki, és később a különböző időablakokon belül visszaesik 5, 6.

Ezért fontos új prognosztikai eszközöket kihasználni, hogy a látszólag azonos betegeket rétegezzék és átirányítsák őket a Spanyol papilloma, potenciálisan hatékony kezelésekre. A hagyományos hisztopatológia kiegészítéseként méregtelenítő és tisztító kiegészítők közelmúltban agresszív rákfenotípusok erőfeszítéseket tettek a nagyszabású globális génexpressziós profilozási tanulmányok által lehetővé tett molekuláris osztályozásra.

A k-eszközök klaszterezésével Tothill és mtsai. Tan és munkatársai. Ennek ellenére ezek a agresszív rákfenotípusok sémák még nem értek el széles körű alkalmazást, részben annak köszönhetően, hogy a biológiai indok nem feltétlenül szükséges megértése, amely meghatározza a különféle altípusok transzkripciós és klinikai tulajdonságait. Ellentétesen, a betegek túlélésében statisztikailag szignifikáns különbséget figyeltünk meg a Mayo Clinic kohorszában, azaz az immunoreaktív altípus a leghosszabb, míg a mezenchimális altípus a legrövidebb.

Ezek az inkonzisztens eredmények további körültekintő vizsgálatokat agresszív rákfenotípusok szükségessé, mielőtt a TCGA altípusba sorolnák a beteg rétegződését. Megállapítottuk, hogy a különféle altípusok alapjául szolgáló biológiai agresszív rákfenotípusok szabályozási mechanizmusok alaposabb megértése elősegítheti új prognosztikai aláírások és altípus-specifikus terápiás stratégiák kidolgozását a HGS-OvCa-ban.

Például számos tanulmány bevonta a tumorral összefüggő sztrómát a daganat progressziójába és a betegek prognózisába 15, 16, Noha a petefészekrák mezenchimális és immunreaktiv altípusairól ismert, hogy infiltráló stroma sejteket és limfocitákat tartalmaznak, továbbra is meg kell határozni, hogy a daganat mikrokörnyezete befolyásolja-e és milyen mértékben befolyásolja a transzkripciós altípusok hozzárendelését. Ebben a tanulmányban analitikus megközelítést dolgoztunk ki a HGS-OvCa altípusok celluláris és molekuláris alapjainak körvonalazására, különös tekintettel a daganatos stroma alkotóelemeinek bevonására.

Ábra kiegészítésemind a k-mean klaszterezési algoritmus az S2. Ábra kiegészítése négy robusztus, nagykonszenzusú molekuláris altípust eredményezett a TCGA adatkészletben, így igazolva a korábbi osztályozásokat Ezt követően egy génosztályt S1. Kiegészítő táblázat derítettünk ki a legalacsonyabb előrejelzési hibával, a es mikrotáblák SAM szignifikancia-elemzésével, majd a mikroarray-k PAM predikciós elemzésével.

Ábra; Kiegészítő S Ezek a váratlan eredmények arra késztettek minket, hogy tovább vizsgáljuk a HGS-OvCa klaszterek celluláris és molekuláris determinánsait. Teljes méretű kép A daganattal összefüggő sztrómatartalom hozzájárul a mezenchimális és immunreaktív altípusok meghatározásához A négy TCGA altípust kezdetben differenciált, mezenchimális, immunreaktiv és proliferatív elnevezéssel nevezték el a klaszterekben kifejezett gének alapján Megvizsgáltuk, hogy létezik-e hasonló kölcsönhatás a stromális komponensek és a molekuláris tulajdonságok között a HGS-OvCa-ban.

Ezek az adatok arra utaltak, hogy egy magasabb sztrómatartalom kapcsolódik a mezenchimális és immunreaktív altípusokhoz, és dominálhatják a agresszív rákfenotípusok transzkripciós tulajdonságokat. Ennek a hipotézisnek az analitikus teszteléséhez azonosítottuk azokat a szignálgéneket, amelyeket a mezenchimális vagy immunreaktív altípusokban túlszabályoztak S2. Kiegészítő táblázat.

Ezek lehetnek a daganatos megbetegedésre utaló gyanús jelek - rozsa-apartman.hu

A génkészlet-gazdagodási elemzés GSEA 26 azt mutatta, hogy a mezenchimális és immunreaktiv génjelek szignifikánsan gazdagabbak voltak a mikrolétre osztott stromakomponensekben a párosított tumorsejtekhez képest 8 2C. Emellett kilenc pár petefészekdaganat gén expressziós profilját és egyező beteg eredetű xenograftot PDX vizsgáltunk, agresszív rákfenotípusok az emberi stroma sejteket egér sejtekkel helyettesítették A mezenchimális és immunreaktiv génátírások ennek megfelelően kimerültek a PDX-kben 2D.

Ezek az eredmények együttesen igazolják, hogy a tumortól függő sztrómatartalom lényegesen befolyásolja a HGS-OvCa transzkripciós profilját és molekuláris altípusait.

C GSEA a mezenchimális és immunreaktiv gének felfrissítésére mikrotiszta daganatos strómában és hámszövetekben. D GSEA a mezenchimális és immunreaktiv gének alsó szintű szabályozására a betegből származó xenograftokban PDX szemben az illeszkedő primer daganatokkal. Teljes méretű kép A mezenchimális és immunreaktív altípusok szabályozó hálózata és fő szabályozói Hálózati alapú stratégiát alkalmaztunk 28, 29, 30hogy feltárjuk a különálló HGS-OvCa molekuláris altípusok mögött levő molekuláris mechanizmust, különös tekintettel a mezenchimális és immunreaktiv génprogramokra, a papillómák szemhéján a legszorosabban korrelálnak a stroma, agresszív rákfenotípusok pedig az epitélium eredetével.

Először egy szabályozó hálózatot építettek ki a petefészekrákra, a TCGA adatkészlet alapján, genomszintű fordított tervezési megközelítést alkalmazva Ezután a Master Regulator Analysis MRA algoritmust alkalmaztuk a 29 hálózatra, hogy azonosítsuk a regulonokat, amelyek statisztikailag szignifikáns átfedést mutatnak a mezenchimális vagy immunreaktív génekkel. Az transzkripciós faktorok TF S3. Ábra; S7. Kiegészítő ábra; S4. Kiegészítő táblázat és 10 immunoreaktív-specifikus TF-t 3B.

Ábra; S8. Kiegészítő ábra vezette le. Kiegészítő S5. Érdekes, hogy a legtöbb mezenchimális MR-t bevonják az epithelialis-mezenchimális átmenetbe, az immunoreaktív MR-ek pedig elsősorban az immunfunkció transzkripciós szabályozói 3C.

Ábraezáltal igazolva megközelítésünk robusztusságát. A A mezenchimális szabályozó hálózat, amely megmutatja a hat MR-t négyzet alakú csomópontok és az összes következtetett célt kerek csomópontok. B Immunreaktív szabályozó hálózat, amely megmutatja a tíz MR-t négyzet alakú csomópontok és az agresszív rákfenotípusok következtetett célt kerek csomópontok.

C A mezenchimális és immunreaktiv MR-ek listája. Ahogy az várható volt, a mezenchimális és immunreaktív altípusok viszonylag magasabb szintű mezenchimális és immunreaktív MR expressziót mutattak, illetve összetett pontszámot mutattak 4A. Az epiteliális tumorsejtek vagy a stromális sejtek relatív hozzájárulásának az MR-ek expressziójához való vizsgálatához két, 8, 34 petefészek-daganat-génkészletet elemeztünk, amelyekben az epitélium és a stroma komponenseit mikrotisztítottuk és külön-külön profiloztuk.

Mind a mezenchimális, mind az immunreaktiv MR-ek szignifikánsan fel vannak szabályozva a tumorsejtekben, szemben az epiteliális tumorterületekkel 4B. Konzisztens módon agresszív rákfenotípusok mezenchimális és immunreaktiv MR-eket szignifikánsan alulszabályozták a betegekből származó xenograft-okban a páros primer daganatokhoz képest 4C.

agresszív rákfenotípusok

További részletes elemzés rámutatott, hogy a mezenchimális és immunreaktiv MR-ek szintje megnövekedett metasztázis 4D ábra és kemoterápia 4E ábra 35, 36 hatására, ami alátámasztja a tumorsejtekben való részvételt és a kezelésre adott reakciót. A bináris pontszámokat megmutattuk, hogy egy daganatos minta aktivált-e Mesenchymal vagy immunoreaktív Agresszív rákfenotípusok.

Piros, aktivált; fekete, nem aktiválva. D Mezenchimális és immunreaktiv MR pontszámok a daganatok áttéteiben és agresszív rákfenotípusok elsődleges daganatokban 9 páros minta.

E Mezenchimális és immunreaktiv MR pontszámok kemoterápiával kezelt daganatokban 34 agresszív rákfenotípusok a nem kezelt daganatokkal 35 minta. Teljes méretű kép A mezenchimális és immunreaktiv MR-k prognosztikai agresszív rákfenotípusok való értékeléséhez elemeztük expressziójukat a kurátáltOvarianData összes HGS-OvCa mintájában, amelyekre vonatkozóan rendelkezésre álltak az általános túlélési információk Mind a 6 mezenchimális MR szignifikáns korrelációt mutatott a betegek gyenge kimenetelével kiegészítő S Ezzel szemben a 10 immunoreaktív MR közül 7 mutatott szignifikáns összefüggést a jobb túléléssel kiegészítő S Az MR-aláírások prognosztikai értékének független megerősítéséhez elvégeztük a HGS-OvCa expressziós profil metaanalízisét öt, 8, 23, 38, 39, 40 adatkészletben.

A három csoport közötti túlélési különbség statisztikailag szignifikáns volt 4G. Ezek az adatok rámutattak a agresszív rákfenotípusok MR meghatározó szerepére a betegek kimenetelének előrejelzésében. Megmutattuk, hogy a mezenchimális és immunreaktív altípusokat transzkripciós tulajdonságok jellemezték, amelyekben a tumort infiltráló stroma sejtek domináltak.

Az altípus-specifikus szabályozó hálózatok szisztematikus lekérdezésével tovább azonosítottuk azokat a transzkripciós modulokat és főszabályozókat, amelyek a mezenchimális és immunreaktív aláírások kifejezését vezették. Ez a megközelítés új transzkripciós faktorok azonosítását eredményezte a tumorral társult mikrokörnyezet potenciálisan kritikus szabályozóiként, amelyek az agresszív petefészekrák robusztus prognosztikai biomarkereiként is szolgáltak.

Számos kiegészítő bizonyítékot szolgáltattunk annak alátámasztására, hogy a mezenchimális és immunreaktív szignifikáns géneket többnyire tumor stroma komponensek expresszálják. Először, az ABSOLUTE vagy ESTIMATE algoritmus által leírt tumor tisztaság szignifikánsan alacsonyabb volt a mezenchimális és immunreaktív mintákban, mint a differenciált és proliferációs mintákban, ami arra utal, hogy a mezenchimális és immunreaktív altípusokhoz magasabb sztómatartalmat társítottak.

Másodszor, a mikrotiszta petefészekrák expressziós profiljának elemzése azt mutatta, hogy a mezenchimális és immunreaktiv génjelek szignifikánsan gazdagodtak a stroma komponensekben, mint a páros daganatszövetekben. Harmadszor, kilenc pár petefészekdaganatokban top 5 vírus illesztett beteg eredetű xenograftban PDXahol az emberi strómát egér stróma helyettesítette, a mezenchimális és immunreaktiv génátírások kimerültek a PDX-kben.

Nevezetesen, ezeket a megállapításokat több független agresszív rákfenotípusok is megerősítették, jelezve, hogy a bőséges stróma néhány Papillomavírus vakcina férfi 50 éves minta belső tulajdonsága, nem pedig műszaki lelet. A négy TCGA altípust, azaz a differenciált, a mezenchimális, az immunreaktivitást és az proliferációt eredetileg a klaszterekben kifejezetten kifejezett gének határozták meg Ugyanakkor a molekuláris szintű szabályozási mechanizmusokat még fel kell fedezni az egyes altípusokon belül az okozati tényezők tisztázása és a hatékony rákkezelés releváns céljainak azonosítása érdekében.

Segít a Cine 6 a férgek kezelésében?

Rendszerbiológiai megközelítést alkalmaztunk, hogy betekintést nyerjünk a molekuláris altípusokkal kapcsolatos transzkripciós hálózatokba, és azonosítsuk a központi transzkripciós tényezőket a mezenchimális és immunreaktív fenotípusok fő szabályozóiként. A mezenchimális és immunreaktív szignifikáns gének stromális gazdagodásával összhangban a mezenchimális és immunreaktiv MR-ek társultak a nem rákos daganatos strómához.

Érdekes lenne ezeknek az MR-knek a biológiai funkcióit megvizsgálni a jövőbeni tanulmányokban. Fontos szempont, hogy statisztikailag agresszív rákfenotípusok összefüggést figyeltünk meg az MR és a beteg túlélése között. Ezzel szemben a négy molekuláris altípusba történő egyszerű osztályozás nem tűnt prognosztikai jelentőségűnek.

Korábban kimutatták, hogy a HGS-OvCa expressziós profilok altípusainak besorolása nem zárja ki egymást. Ezért az MR-ek növelhetik a képességüket a mezenchimális és immunreaktív tulajdonságok kimutatására, agresszív rákfenotípusok egyébként a minta heterogenitása rejtett. Emellett egyre inkább egyetértés született abban, hogy a hálózaton alapuló biomarker jelöltek, különös tekintettel a megfelelő biológiai indokokra, gyakran nagy reprodukálhatóságot és érzékenységet mutatnak petefészekrákban 45, Az a tény, hogy a sztróma-asszociált MR-k előre jelezték a klinikai eredményt, és hogy a mezenchimális és immunreaktiv MR-ek eltérően kapcsolódtak az ellentétes rák és genetikai kapcsolatok kategóriákhoz, arra késztett minket, hogy levonjuk azt a következtetést, hogy a stroma-összetétel és az interakció jelentős, ha nem jelentős hozzájárulást jelenthet a HGS-OvCa prognózishoz.

Ezek az eredmények összeegyeztethetik a HGS-OvCa molekuláris altípusok prognosztikai fontosságával kapcsolatos ellentmondásokat, és egyszerű módszert javasolhatnak a betegek alcsoportjaihoz a pontos kezelés érdekében.

A stróma MR-k további validálására a betegség kimenetelének előrejelzésekor prospektív klinikai vizsgálatokra lesz szükség, lehetőleg olyan vizsgálatok alkalmazásával, amelyek sok mintát rutinszerűen dolgozhatnak fel, pl.

agresszív rákfenotípusok

Kvantitatív PCR vagy immunhisztokémia. A betegek prognózisa mellett azt is megállapítottuk, hogy a mezenchimális és immunreaktiv MR-ek a tumor metasztázisában vagy a kemoterápiára adott válaszban vannak szabályozva. Ezenkívül a mezenchimális MR-vegyületek pontszáma korrelált a több IGF-rel kapcsolatos gén expressziós szintjével, ami arra utal, hogy az IGF útvonal gyógyszeres célpont lehet petefészek-daganatokban, amelyek mezenchimális MR-szignatúrával rendelkeznek.

A jövőbeni vizsgálatoknak tovább kell tisztázniuk a tumortípusok, az MR expresszió, a daganat progressziója, a kezelésre adott válasz és a beteg kimenetele közötti bonyolult kapcsolatot.

Féreg étrend-kiegészítők Férgek paraziták kezelésének diagnosztizálása Szombat a pénz, mint egy ajándék a közeli emberek számára, egy romantikus dátum.

Például az immunreaktiv MR-szignállal rendelkező egyének részesülhetnek a tumorsejteket immunválaszon keresztül célzó kezelésekből, például a nemrégiben jóváhagyott immun-ellenőrzési pont-gátlókból agresszív rákfenotípusok az adjuváns környezetben alkalmazott oltási terápiákból.

Másrészről a mezenchimális MR-eket expresszáló betegek gyenge eredményt mutatnak, és valószínűleg agresszívebben kell kezelni őket kemoterápiával. Arra gondolunk, hogy a betegség prognózisán túl a stroma-asszociált MR-ek betekintése hozzájárulhat az új terápiás stratégiák kiválasztásához és kidolgozásához.

Multiplex papilloma és papillomatosis A méhnyakrák leginkább a évesek körében fordul elő

Összefoglalva, a dolgozatban bemutatott integratív elemzések meghatározták a HGS-OvCa altípusok celluláris és molekuláris alapját. Bizonyítékokat szolgáltattunk arra, hogy az infiltráló stromális sejtek mély hatást gyakorolnak a HGS-OvCa expressziós mintázatára, különös tekintettel a mezenchimális és immunreaktív klaszterekre. A transzkripciós mester-szabályozókból álló stroma-asszociált génaláírást elfogulatlan fordított mérnöki algoritmus vezette le és bizonyította, hogy hatékonyan rétegezi a betegeket különböző prognosztikai csoportokba.

Ezért a genom egészére kiterjedő kontextus-specifikus hálózatok szisztematikus kihallgatása nemcsak elősegítheti a rákfenotípusok alapjául szolgáló szabályozási programok megértését, hanem lehetővé teszi a betegek előrejelzésének pontos előrejelzését.

Arra gondolunk, hogy megállapításainknak alapot kell biztosítaniuk a HGS-OvCa-val szenvedő betegek jobb rétegződéséhez, ami végül pontosabb terápiához vezethet.

A metaanalízis céljára szolgáló öt betegcsoportot Agresszív rákfenotípusok, Crijns, Bonome, Yoshihara és Denkert korábban 8, 23, 38, 39, 40 ismertették, és a feldolgozott adatokat egy nemrégiben készült jelentésből töltötték le A molekuláris altípusok és az aláíró gének azonosítása A TCGA HGS-OvCa-t a nem-negatív mátrix faktorizáció NMF konszenzusos klaszterezés alapján osztályoztuk, amelyet eredetileg a négy molekuláris altípus meghatározására használtak Az NMF egy nem felügyelt technika a génexpressziós adatok dimenziójának csökkentésére.

Kis számú metagent definiálnak sok gén pozitív lineáris kombinációjaként. A metagenexpressziós minták a minták robusztus csoportosulását biztosítják A k-mean klaszterezési algoritmus célja egy adott adatkészlet besorolása k klaszterekbe, amelyeket előre meghatároztak.

A mintákat a legközelebbi k klasztercentridához rendelik, és az egyes klaszterközpontokat a klasztertagok átlagértékeként újraszámolják, agresszív rákfenotípusok a mintát újra besorolják. Ezt a folyamatot addig ismételjük, amíg az egymást követő klaszterközpontok közötti távolság konvergál.

Mind az NMF, mind a k-átlagú klaszterezési módszer négy robusztus transzkriptikus klasztert eredményezett. Az altípus-specifikus aláírógének azonosításához a mikroarray-k SAM szignifikancia-elemzését használtuk fel a négy altípusban szignifikánsan differenciálódott gének azonosítására. Ezeket a géneket mikroarray-k PAM predikciós elemzésével képzték, hogy elérjék a legkisebb predikciós hibát, ami a gén aláírást eredményezte S1. Négy molekuláris altípus jelenlétének megerősítéséhez további adatkészletekben a gén aláírást alkalmaztuk Tothill és Crijns kohorszokra, majd konszenzuson alapuló NMF analízist végeztünk.

A hőtérképeket a GenePattern 49 alkalmazásával állítottuk elő. Egyetlen minta GSEA-t ssGSEA alkalmaztunk a mezenchimális és immunreaktiv master-szabályozók összetett pontszámának elkészítéséhez génaláírásokként Az eljárás agresszív rákfenotípusok volt a GSEA-hoz, de a agresszív rákfenotípusok expressziós értékeit egy adott mintára rangsoroltuk, és a dúsítási pontszámot az aláírásban szereplő gének és a fennmaradó gének vastagbélrák sárgasága kumulációs eloszlási függvények ECDF normalizált rangsorbeli különbsége alapján számítottuk ki.

Normáltuk a pontszámokat az adatkészletben szereplő összes minta minimális és maximális abszolút agresszív rákfenotípusok, mielőtt az ssGSEA pontszámokat egyesítettük a különböző adatkészletek között. Az ESTIMATE elemzi a daganatok agresszív rákfenotípusok összetevők mennyiségének meghatározását azáltal, hogy azonosítja a tumorsejtekben a normál sejtekbe való beszivárgáshoz kapcsolódó specifikus génaláírásokat.

Először definiáltuk a stroma és immun pontszámot a stroma szövetekben és immunsejtekbe való beszivárgáshoz kapcsolódó gének alapján, majd a stroma és immun pontokat összekapcsoltuk ESTIMATE pontszámokkal. A regulonoknak nevezett transzkripciós szabályozó egységeket úgy állítottuk össze, hogy a MI-t kiszámítottuk a transzkripciós faktorok TF és megszünteti a májméregeket összes potenciális célpont között génexpressziós adatok felhasználásával, majd többszörös hipotézis-tesztelési korrekciókat követtünk Benjarnini-Hochberg.

A TF lista egy korábbi kiadványból származik Az instabil TF-gén interakciókat a bootstrap elemzéssel eltávolítottuk, és az adatfeldolgozási egyenlőtlenség DPI algoritmust használtuk a redundáns interakciók eltávolítására és a domináns TF-génpárok megőrzésére. Az altípus-specifikus transzkripciós tényezők azonosítása céljából a Master Regulator Analysis MRA csővezetéket alkalmaztuk a regulonok és a mezenchimális vagy immunreaktiv gén közötti átfedés statisztikai szignifikanciájának becslésére a hipergeometrikus eloszlás felhasználásával.

agresszív rákfenotípusok

A hálózat megjelenítéséhez a 'RedeR' 51 biovezető csomagot használtuk. Túlélési elemzés Az egyes mezenchimális és immunreaktiv mester-szabályozók mint prognosztikai markerek tesztelése céljából elemeztük az MR-ek expressziójának kockázati arányát és az előállított erdészeti parcellákat a 'curatedOvarianData' Bioconductor csomag 37 felhasználásával. A betegeket dichotomizáltuk magas pontszámú és alacsony pontszámú csoportba, az átlag ssGSEA pontszámot használva küszöbértékként.

Az általános túlélési görbéket a Kaplan — Meier módszerrel számoltuk, és a statisztikai szignifikanciát log-rank teszttel határoztuk meg. A molekuláris altípusok sztróma-asszociált főszabályozói előrejelzik agresszív rákfenotípusok petefészekrák betegeinek prognózisát.

Kiegészítő információk.